MEHMETÇİK KÖYÜ

Galatya

MEHMETÇİK KÖYÜ

Eski adı Galatya olan şimdiki Mehmetcik köyü, İskele İlçesine bağlı bir bucak merkezidir. Deniz seviyesinden yaklaşık 400 ayak yükseklikteki bir yayla üzerine kurulmuş havalı ve serin bir yerdir. Kuzeybatısında bir gölet bulunurken, güney ile güneydoğu tarafı bir yamaçla çevrilidir. Yamacın altında verimli çukur bir ovası vardır. Nüfusu 1249 kişidir.
KÖYÜMÜZ

KÖYÜMÜZ

BAFRA HALK PLAJI TESİSLER

BAFRA HALK PLAJI TESİSLER

  • KÖYÜMÜZ
  • BAFRA HALK PLAJI TESİSLER
  • KÖYÜMÜZ

  • BAFRA HALK PLAJI TESİSLER

  • KÖYÜMÜZ
  • BAFRA HALK PLAJI TESİSLER

GALATİA KÖYÜ

Mağusa’dan uzaklığı 30 kilometredir. Arkeolojik ve mitolojik verilere dayanan bilgiler, köyün yaklaşık olarak M.Ö 300 yılına tarihlenen Helenistik (Potelemaios) devirde kurulduğu ve adının ise Galatia olduğu doğrultusundadır. Bizans ve Ortaçağda köy Galatia adıyla bilinirdi. İnsanları ise İstanbul’daki Galata’dan kalkıp gelen Rum göçmenlerdi.

OSMANLI ZAMANI MEHMETÇİK

Osmanlı Türkleri M.S XVI. yüzyıl’ın sonu ile M.S XVII. Yüzyılın başlarında köye gelip yerleşmişler ve burada yaşayan Gayri Müslimleri köyden uzaklaştırmak suretiyle köy ile çevresini Türkleştirmişlerdir. 1950’li yıllarda Türkiye’den Balalan köyüne, oradan da Galatya’ya taşındıktan sonra Galatyalılar tarafından silahlar ada geneline dağıtılmıştır.

GEÇİM KAYNAKLARI

Köyün geçim kaynaklarına değinecek olursak; bağcılık, zeytin ve zeytinyağı, harup, hayvancılık, kireç ocağı, kömürcülük ve dokumacılık sayılabilir. Köyün eskiden beri en ünlü yemeği “sulu kebap” adıyla bilinen fırın kebabıdır. Köyün sulu kebabı çok ünlü olduğundan sırf onu yemek için çeşitli yerlerden insanlar köye gelirler.

GARAVOLLİ

Köy ile civarında çok garavolli bulunduğundan köy mutfağına da girmiştir. Bölgede “Gancık” olarak tanımlanan küçük garavolliler ve “koç” olarak bilinen iri garavolliler bulunmaktadır. Üzüm ve şarab Mehmetcik’te önceden beri var olan bir üründür. Geçmişi 1800’lü yıllara kadar dayanır. Bunun en somut göstergesi ise halen kullanılmakta olan ‘Bağlar mevkii’ isimli bölge gösterilebilir.

BAĞCILIK

Buraya ‘Bağlar mevkii’ adı verilmesinin tek nedeni de burada bol bağ bulunup üzüm yetiştirilmesidir. 1974 harekatından sonra Mehmetçikte bağcılığın ilk adımları atılmış oldu. Köyde geniş bir kitle bağcılığa yöneldi. Mehmetçik ve üzüm o kadar özdeşleşmiştir ki adına her yıl festival düzenlenir. son yıllarda bu festival daha coşkulu kutlandığından önemi bir kat daha artmıştır.

TARİHİ MEKANLAR

Mehmetçik'teki tarihi yerleri şöyle sıralayabiliriz: Madosti Tepesi Kilise Harabesi ve Yağ Değirmen Taşı, Gopsa Kilisesi, Mezarlığı ve Antik Su Kuyusu, Gitça Kilise Harabesi ve Anıtsal Mezarı, Muttari Harabe Kilisesi, Blagodi Mevkii Taş ve Toprak Ocağı, Goftizya Mevkii Taş Ocağı, Gukkulloz Mevkii, Antik Elea Hora Köyü, Eski Silolar ve Antik Mezarlık Alanı, Galatya Camisi

Diğer Köylerimiz

Vokolida

Bafra Köyü

DETAY BİLGİ

Ay Theodoros

Çayırova Köyü

DETAY BİLGİ

Biladinosso

Balalan Köyü

DETAY BİLGİ

Koma Tu Yalu

Kumyalı Köyü

DETAY BİLGİ

Tavros

Pamuklu Köyü

DETAY BİLGİ